aha.jpg
4.1 Solving Simple Trigonometric Equations
1) 3sinx + 2 = 0
x={41.81, 131.81}

2) sinx = √2/2

x={π/4, 3π/4}

4.2 Solving More Complex Trigonometric Equations

1) 2cos2x = ½

x={π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4}

2) sin2(2x)=3/4

x={π/6, π/3, 2π/3, 5π/6}

4.3 Solving The Most Complex Trigonometric Equations
1) tan2x + 2tanx = -1

X = {3π/4, 7π/4}

2) 2sin2x - 3 sinx + 1 = 0

X= {π/6, 5π/6}

4.4 Solving Real-World Trigonometric Equations

1) 136 = 140 + 14cos((π/20⋅ x) - 9π/5)

X= {7.84, 24.14}